Zdrojování


Napojení na zdroj, dosednutí do svého středu, přijetí a smíření..


Zdrojování je můj výraz pro nasměrování toku osobní energie. Pokud člověk nejedná z proudu svého zdroje, popírá svou jedinečnost a není v souladu s přirozenými procesy bytí.

V praxi to může znamenat komplikace v poli osobních vztahů, nezdary v pracovním uplatnění nebo jen trvalý pocit osamělosti nebo sebezapření.

Po narození jsme všichni plně zdrojem sami sobě i svému okolí, jsme čistou součástí božství a jednáme v bezprostřední autentičnosti. Postupem času ale získáváme zkušenosti s okolním světem a na některé z těchto zkušeností neumíme reagovat jinak než odpojením od všeho, co je naší podstatou. Důvodů odpojení od vlastního zdroje může být nespočet a každý může mít svůj vlastní. 

Nedělám nic jiného, než že pomůžu odhalit příčiny odpojení a doporučím, jak s objevením příčin pracovat, aby došlo k pročištění a opětovnému napojení na zdroj. Samotná práce je pak na každém individuálně a je jen jeho volba do jaké míry dokáže využít získaného poznání.

K odhalení příčin používám dechové techniky, dialogické jednání, prvky neduální terapie a orientaci v emoční mapě.

K pročištění příčin pak používám přepis limbického otisku, harmonizaci vztahu s vnitřním dítětem, sebepřijetí skrze bezpodmínečnou lásku.

Při těchto dějích nepoužívám žádné podpůrné látky ani substance. Vše probíhá za plného vědomí a bez fyzického kontaktu, pokud není vyžádán. Vlastně jen sdílím za plného a bdělého vědomí bezpečný prostor s pozorností zaměřenou na probíhající proces.

Osobně jsem si těmito metodami prošel a znám jejich možnosti. Největším přínosem pro mě osobně bylo pochopení, že ať se nám děje cokoliv, vše je podstatnou součástí našeho příběhu a patří k našemu bohatství..

Zdrojování probíhá jako individuální setkání. Pracuji na místech, která jsou energeticky ošetřena. Na vše je dostatek času, vaše sdílení zůstane bezpečně mezi námi dvěma. Odměna za sezení se domlouvá předem.

Metoda je vhodná pro každého, kdo se potýká s nespokojeností se stavu svého bytí. Není vhodná pro osoby s diagnostikovanou psychickou poruchou, podstupující medikační léčbu a drogově závislé nebo drogy užívající. Těmto jedincům mohu doporučit jiná specializovaná pracoviště, kde se podobným záležitostem věnují s plnou odborností a profesionalitou.