Rozpouštění


Změna skupenství je reálná i u nehmotných veličin.


Rozpouštěním nazývám vlastní techniku uvolňování zátěží v našem energetickém poli. Někdo nosí kámen na srdci, jinému sedí žába na prameni, další toho má moc na krku nebo málo v hlavě. Většinu těchto frází lze vztáhnout k některému z našich energetických center tzv. čaker.

Ve chvíli, kdy zaměříte směrem k tomuto místu pozornost, dojde k pozvolnému rozpouštění sil, které způsobují sevření a blokaci proudění energie..

Společně najdeme to, co vás tíží nebo svírá, a spustíme proces rozpouštění.

Ten probíhá pozvolna postupnou změnou poměru koncentrace rozpouštědla a rozpouštěné zátěže.

Jde o autosugestivní metodu práce se zátěžemi, které s sebou často zbytečně vláčíme. Nechme je rozpustit v nekonečnu, které dokáže rozpustit jakoukoliv substanci do té míry, že přestane být patrnou a tím ztrácí svou moc.

Impulzem ke zkoumání této techniky byly naše tři dcery, které cestou k moři dokázaly ze zadních sedadel celé hodiny skandovat "do nekonečnááá". Bylo to tak intenzivní, že jsem se fenoménu nekonečna začal věnovat naplno. Pravá podstata nekonečna je pro lidskou mysl nepojmutelná. Asi jako byste chtěli nalít bazén do krabičky od sirek. Něco se vejde, ale podstatná část se rozlije do nekonečna v okolí.

Rozpouštění probíhá v rámci individuálních setkání. Pracuji na místech, která jsou energeticky ošetřena. Na vše je dostatek času, vaše sdílení zůstane bezpečně mezi námi dvěma. Odměna za sezení se domlouvá předem.

Metoda je vhodná pro každého, kdo se potýká s nespokojeností se stavem svého bytí. Není vhodná pro osoby s diagnostikovanou psychickou poruchou, podstupující medikační léčbu a drogově závislé nebo drogy užívající. Těmto jedincům mohu doporučit jiná specializovaná pracoviště, kde se podobným záležitostem věnují s plnou odborností a profesionalitou.