Oheň


Oheň je živá bytost, představím vás.


Fenomén ohně má hluboký spirituální potenciál, který lze plně využít za ideálně nastavených podmínek. Nabízím večerní setkání  U OHNĚ, v místě kde ohně pláli od počátků lidské existence.

Ohně, který společně připravíme se záměrem silného prožitku.

Ohně, který má svůj kruh a pravidla, kdy a kudy k ohni vstupovat. 

Ohně, který je od začátku do konce živený jen jedním, konkrétním druhem dřeva nebo dokonce jen jedním konkrétním stromem. Poznáme jak zvolená dřevina ovlivňuje energii ohně. A kdy jakou dřevinu zvolit.

Ohně, u kterého se snadno mlčí.

Ohně, který nám dá přečíst naše vlastní myšlenky.

Ohně, který bude od první do poslední jiskry, naším průvodcem.

Ohně, u kterého zazní příběhy. 

Ohně, jehož dým léčí.

Ohně, který dá popel, se kterým dál lze pracovat.

Ohně, který bude zpívat celou moc místo nás.

Ohně, který byl zažehnut bez použití sirek nebo zapalovače.

Ohně bez špekáčků, vajglů a papírů.