Neduální terapie


"Nehledejte vaše vlastní světlo, nikde mimo vás."
"Nehledejte vaše vlastní světlo, nikde mimo vás."

pracuje s konceptem duality. Tedy nahlížení na realitu z pozice já a pak to, co je mimo mne. Já a realita, nebo já a bůh, či jen já a to kolem. Neduální vnímání nás přivede k možnosti nahlédnout na vše z pozice jednoho zdroje a nebo jednoho božství. Při tomto vnímání se stáváme božstvím a jsme přímo napojeni a prapůvodní zdroj energie, ze kterého pramení veškeré dění tohoto světa. Mizí já a bůh a zůstává jen božství jehož jsme nedílnou součástí. 

Z tohoto uvědomění přirozeně vyplývá potenciál k naplněnému a spokojenému prožitku života. Ve chvíli kdy máme možnost nahlédnout na naše životní situace z této pozice, dochází k uvědomění vlastní integrity.  Stáváme se pozorovatelem i pozorovaným. Rozpouští se hranice mezi předtím a potom. Mizí tenká čára mezi dobrem a zlem a ocitáme se v prostoru rovnováhy, ke které vše v tomto světě spěje. Zdroj této božské energie nacházíme sami v sobě a stáváme se jím.

Neduální terapie používá prvky dechových cvičení, Gestalt terapie, konstelačních metody, muzikoterapie a další techniky.

Je vhodná při práci s tématy týkající se pocitů odpojení od proudu života, nedostatku, nedostatčenou sebehodnotou, zpracování traumatických zážitků i při práci s bolestí, křivdou, opuštěním, zradou nebo poníženění.  A s celou řadou dalších témat, která nám mohou komplikovat bytí.

Výcvik práce s neduálními terapiemi jsem absolvoval u Tary Svobodové.

K této technice mě přivedla osobní zkušenost z práce na vlastních zraněních. Měl jsem možnost na vlastním nastavení pozorovat, jak se přenastavují vzorce programů, které formovali můj život do podoby, která byla ve své podstatě sebedestruktivní. Neduální terapie mi poskytla možnost nejen nahlédnout na většinu přejatých konceptů, ale i propustit je a nadefinovat si vlastní cíle a vnímání smyslu života. Přivedla mě k uvědomění kým ve skutečnosti jsem a dál mě podporuje v tomto zjištění zůstávat, jednat z něj. Díky intenzivnímu výcviku jsem pronikl do hloubky těchto uvědomení a naučil se jak je zprostředkovat dál.

Rád vás provedu na cestě k sobě samým.