Muzika texty a zpěv

Texty a verše


Uvnitř


Uvnitř v tvém srdci

Světlo bytí svítí.. Vidíš ho? 

Buď tu s ním.. Vnímej.. 

krásně se třpytí..


Naber ho do dlaní

Zvedni nad hlavu

Dlaně otevři

Zůstaň v tom přívalu


Nech sebou protéci

Radostnou laskavost 

Celým svým tělem 

Vnímej pronikavost


Světlo se rozleje

Do všech tvých těl

Hmotných i nehmotných 

Tělesných sfér


Celé to zopakuj 

Užij si do syta

Od hlavy k patě 

Světlem jsi prolita


Celá tvá esence

Náhle se mění

Je s tím co je

A pouští co není


V radosti spočívej

Vždyť celá záříš

Světlem jsi, 

Světlo vytváříš..


-


Proudy


vzali mi proudy

střechy nad hlavou,

pod nohama hroudy..

zahrady stromy i schody

zbyly jen vzpomínky na starý doby.


Vzali si vše, co k sobě jsem poutal

ztrhli to rázně když proud stoupal,

A co jsem pevněji vázal a přibíjel

bránilo toku a on to víc rozbíjel..


Až potom proudy vzali i mě

nesli mě bez cíle, zdánlivě..

Nikdy však nevzali co bylo mnou,

vše co jsem já, se mnou vezou..


Proudy se neptají co bych si přál

strhnou i to, čeho jsem se bál.

V proudu se usadím a svezu se s ním,

jak v proudu plout, přece už vím..