Hlas


Nechte své hlasy rozeznít a vyplout před sebe, s krásou, lehkostí a silou která je jim vlastní..Nabízím setkání s vaším vlastním hlasem, jeho usazení do přirozené polohy a naladění na vlastní tóninu. Najdeme cestu k prožitku síly vašeho hlasu a jeho rozeznění v prostoru. 

Na setkání potkáme náš hlas v jeho krajních mezích. Probereme teorii vzniku hlasu. Jeho proudění a rezonance skrze dutiny v obličejové části hlavy i zbytku celého těla. Nahlédneme na techniky léčení vlastním hlasem. Projdeme základy hlasové hygieny. 

Na navazujících setkáních na téma hlas lze hlouběji nahlédnout na naše další dva hlasy, které jsou naší nedílnou součástí a mají přímý vliv na naše myšlení a jednání. Jejich poznání, zvědomění a harmonizace posunuje kvalitu bytí.

Skrze práci s těmito hlasy lze harmonizovat témata sebeuznání a komunikace s okolím. Prosazení se, projevení na venek, pravdivost a další.. 

Pracuji pomocí technik, které vycházejí z mého studia sólového zpěvu. Používám dechové techniky. které nás provedou do míst naší existence, kam se nedostáváme každý den. Potkáme se také z rytmikou, dynamikou a intonacemi.

Lze se potkat s jednotlivci i skupinami od 5 do 10 osob. Setkání trvá jedno odpoledne cca. 5hodin nebo celý den. Záleží na rozsahu a počtu účastníků. Cena je upřesněna u každého setkání zvlášť. Záleží na vzdálenosti, pronájmu prostoru a dalších okolnostech.